PHP Säätiö rahoittaa LUT-yliopiston sähköisen liikenteen professuuria

LUT-yliopisto perustaa Lahteen Suomen ensimmäisen sähköisen liikenteen professuurin ja sii-
hen liittyvän uuden maisteriohjelman. Tavoitteena on varmistaa, että Suomeen saadaan tarpeeksi tutkimuksen ja koulutuksen kautta syntyvää sähköisen liikenteen osaamista.

PHP Säätiö tukee hanketta 250.000 euron rahoitusosuudella.

Nyt kun LUT-yliopiston Sähköisen liikenteen professuurin yksityinen rahoitusosuus viidelle vuodelle (200.000 eur/v * 5 v) on saatu kokoon, ottaa LUT-yliopisto vastatakseen
kaikista kustannuksista viisivuotisjakson jälkeen. Näin ollen yksityisen rahoituksen vai-
kuttavuus Päijät-Hämeen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen sekä ICT-
liiketoimintaan liittyvän koulutus- ja tutkimustoiminnan tukemiseen on merkittävä.

Sähköisen liikenteen professuuri on ensimmäinen PHP säätiön tukema hanke ja
olemme erittäin tyytyväisiä, että voimme aloittaa kokonaisvaikuttavuudeltaan näin
merkittävällä hankkeella.