Säätiölle uusi apurahajärjestelmä

Säätiö on tilannut sähköisen apurahajärjestelmän Aspicore Oy:ltä. Järjestelmän käyttöönotto tehdään loka-marraskuussa ja järjestelmä avautuu hakijoille käyttöön vuoden 2022 alussa.

Järjestelmän kautta voi hakea apurahaa ja myös tehdä selvitykset hankkeen tai työ tuloksista.

Aspicore myös vastaa järjestelmän teknisestä tuesta apurahan hakijoille.