Apurahat

Ohjeita apurahan hakijoille

php_saatio_saatio_1

Hakuohjeet

Seuraavissa hakuohjeissa kerrotaan hakemuksen tekemisestä säätiön sähköisessä hakupalvelussa. Hakemuksen sisältöön liittyvissä asioissa voit kysyä neuvoa säätiön asiamieheltä Ari Turuselta. Teknisissä ongelmatilanteissa neuvoja antaa hakupalvelun tekninen tuki, jolle voit lähettää kysymyksiä hakujärjestelmän kautta. Lue nämä hakuohjeet, ennen kuin siirryt täyttämään hakulomaketta.
Hakuaika
PHP Säätiön apurahoja voi hakea kerran vuodessa. Apurahojen hakuaika on 1.3.-30.4. Hakemukset lähetetään säätiölle sähköisen hakupalvelun kautta siten, että ne on tallennettu viimeisenä hakupäivänä klo 23.59 mennessä Suomen aikaa. Tämän ajankohdan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Tekninen tuki palvelee arkisin välillä 9-16.
Sähköinen haku
Hakemus tehdään sähköisessä apurahajärjestelmässä. Näiden kotisivujen yläosassa olevasta painikkeesta pääset apurahajärjestelmän etusivulle. Sähköisessä hakupalvelussa on kirjautumisohjeet. Sinun tulee ensin rekisteröityä, minkä jälkeen saat vahvistuspyynnön sähköpostiisi. Tämän vaiheen jälkeen pääset täyttämään hakulomakkeen ja muokkaamaan sitä hakuajan puitteissa. Valmis lomake lähetetään säätiölle sähköisesti järjestelmän kautta. Lomaketta ei siis tarvitse tulostaa ja postittaa.  Säätiö käsittelee vain hakemukset, jotka ovat saapuneet sille sähköisen hakujärjestelmän kautta apurahojen hakuaikana. Myöhästyneitä tai muulla tavalla lähetettyjä hakemuksia ei huomioida. Kun olet lähettänyt hakemuksen järjestelmän kautta, saat siitä ruudulle ilmoituksen hakemuksen vastaanottamisesta. Saat myös sähköpostiisi vahvistuksen hakemuksen vastaanottamisesta.
Kuka voi hakea?
Apurahaa voi hakea
  • henkilö yksin hakemuksessa ”yksityishenkilö”
  • useammasta henkilöstä koostuva työryhmä
  • yhteisö esim. yleishyödyllinen yhdistys tai osuuskunta

Apurahaa ei voi hakea toisen puolesta. Hakiessasi apurahaa työryhmälle täytä hakijasivu ryhmän vastuuhenkilön tiedoilla. Vastuuhenkilö vastaa myönnettävästä apurahasta säätiölle ja tarvittaessa eri viranomaisille (esim. eläkelaitos Mela ja verottaja). Listaa hakemuslomakkeessa ne työryhmän jäsenet, joille haetaan työskentelyapurahoja tai joita nimenomaisesti koskee jokin ryhmän nimissä haettu kuluerä tai jotka ovat muuten keskeisessä asemassa hankkeessa. Hanketta toteuttavan koko työryhmän kokoonpanoa voi esitellä laajemmin esimerkiksi työsuunnitelmassa. Työryhmän jäseneksi sopivia apurahansaajia ovat vain tieteellistä työtä tekevät henkilöt. Esim. tutkimusavustaja ei tee tieteellistä työtä vaan hänet katsotaan aputyövoimaksi, jolle apurahansaajan tulisi maksaa korvaus tehdystä työstä palkkana.
Mihin tarkoitukseen apurahoja voidaan myöntää?
Yleisiä periaatteita
  • Apurahaa ei voi hakea toisen puolesta.
  • Säätiö myöntää apurahoja enintään vuodeksi kerrallaan.
  • Apurahat on tarkoitettu pääasiassa käytettäväksi virallisen myöntöpäivän jälkeen syntyviin kuluihin tai työskentelyyn.

Sääntöjensä mukaan PHP Säätiö edistää ja tukee taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä Päijät-Hämeessä sekä tukee ICT-liiketoimintaan liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa. Apurahoja myönnetään ensisijaisesti ICT-liiketoimintaan suoraan tai välillisesti liittyviin koulutus- ja tutkimushankkeisiin sekä koulutuksen kehittämishankkeisiin. PHP Säätiö on avoin monenlaisille hankkeille jotka edistävät ja tukevat taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä Päijät-Hämeessä. Arvioinnissa keskeistä on, että avustuskohteen tulee olla säätiön sääntöjen mukainen ja merkityksellinen. Hakijan tulee aina kuvata ja perustella, miten kohde /toiminta, johon apurahaa haetaan, liittyy PHP Säätiön sääntöjen mukaisiin kohteisiin.
Mihin tarkoitukseen apurahoja ei myönnetä
  • Apurahoja ei myönnetä laitehankintojen yleiskustannusosuuksiin
  • Apurahoja ei myönnetä tieteen alojen perustutkintoihin
  • Säätiö ei pääsääntöisesti myönnä yksittäisiä matka-apurahoja
Liitteet
Hakemukseen tulee liittää hankesuunnitelma/tutkimussuunnitelma. Liitteet tulee liittää PDF-muodossa.
Hakemusten käsittely
Apurahahakemukset käsitellään ja arvioidaan huhti-toukokuun aikana. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille henkilökohtaisesti toukokuussa ja hakija näkee päätöksen apurahajärjestelmässä. Apurahan saajien nimet julkistetaan säätiön kotisivuilla toukokuussa. Yksittäisiä apurahapäätöksiä ei perustella, mikä on yleinen käytäntö säätiöissä.
Apurahan saajan raportointivelvollisuus
Apurahan saaja on velvollinen raportoimaan apurahan käytöstä / tuloksista hankkeen päätyttyä tai ainakin kerran vuodessa. Raportti tehdään ja toimitetaan apurahajärjestelmän kautta.
Maksetaanko apurahasta veroa
Apurahasta ei pääsääntöisesti makseta tuloveroa. Verovapausraja koskee kuitenkin ainoastaan yksityishenkilöille ja työryhmille myönnettyjä apurahoja. Säätiöiden ja muiden vastaavien yhteisöjen maksamat apurahat yhteensä ovat verottomia valtion vuotuiseen taiteilija-apurahaan saakka (23 668,35 euroa/vuonna 2021). Apurahat ovat sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan. Jos apurahansaaja käyttää kuluapurahaa työvoiman palkkaamiseen, on hän itse vastuussa tavanomaisista työnantajavelvoitteista, kuten ennakonpidätyksistä. Säätiö tekee yksityishenkilölle tai työryhmälle myönnetystä apurahasta ilmoituksen verohallinnolle, jos myönnetystä määrästä on verovuonna maksettu vähintään 1 000 euroa (verohallituksen päätös 1052/2003). Huomaa, että verotusta koskevat säädökset voivat muuttua ja niiden tulkinta jossain määrin vaihdella. Tarvittaessa apurahansaajan on syytä pyytää ohjeita suoraan verottajalta.
Lue lisää tietosuojasta
Avaa tietosuojaseloste