PHP Säätiön vuoden 2024 apurahojen haku aukeaa 1.3.2024

PHP Säätiö edistää ja tukee taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä Päijät-Hämeessä sekä tukee ICT-liiketoimintaan liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa. Apurahoja myönnetään ensisijaisesti ICT-liiketoimintaan suoraan tai välillisesti liittyviin koulutus- ja tutkimushankkeisiin sekä koulutuksen kehittämishankkeisiin. PHP säätiö on avoin monenlaisille hankkeille, jotka edistävät ja tukevat taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä Päijät-Hämeessä. PHP Säätiö julistaa haettavaksi vuonna 2024 jaettavat apurahat. Apurahojen […]

LUT-yliopisto perustaa Lahteen kestävän mekatroniikan professuurin. PHP Säätiö tukee hanketta 375.000 euron rahoitusosuudella

Tavoitteena on edistää koneiden ja laitteiden kestävää kehitystä sekä parantaa Lahden seudun yritysten kilpailukykyä. Tulevaisuuden tekniikkaa ovat esimerkiksi älykkäät teollisuusrobotit sekä virtuaalitodellisuus. LUT-yliopisto perustaa Lahteen lahjoitusvaroilla uuden kestävän mekatroniikan professuurin. Uusiprofessuuri vahvistaa älykkäiden järjestelmien suunnittelun ja valmistuksen osaamista kestävän kehityksen näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää uusia käytännöllisiä ratkaisuja koneiden ja laitteiden energiatehokkuuden sekä käytettävyyden parantamiseksi sekä […]

LUT-yliopisto perustaa Lahteen Suomen ensimmäisen sähköisen liikenteen professuurin

Sähköinen liikenne kuvituskuva

LUT perustaa Lahteen sähköisen liikenteen professuurin ja siihen liittyvän uuden maisteriohjelman. Tavoitteena on varmistaa, että Suomeen saadaan tarpeeksi tutkimuksen ja koulutuksen kautta syntyvää sähköisen liikenteen osaamista. LUT-yliopisto perustaa Lahteen sähköisen liikenteen professuurin. Tavoitteena on tuoda tuorein tutkimustieto yrityksien käyttöön. ”Sähkötekniikan ja sähköisen liikenteen merkittävä murros on vasta alkamassa. Yliopiston tehtävänä on varmistaa, että Suomessa on […]

PHP Säätiö rahoittaa LUT-yliopiston sähköisen liikenteen professuuria

LUT-yliopisto perustaa Lahteen Suomen ensimmäisen sähköisen liikenteen professuurin ja sii-hen liittyvän uuden maisteriohjelman. Tavoitteena on varmistaa, että Suomeen saadaan tarpeeksi tutkimuksen ja koulutuksen kautta syntyvää sähköisen liikenteen osaamista. PHP Säätiö tukee hanketta 250.000 euron rahoitusosuudella. Nyt kun LUT-yliopiston Sähköisen liikenteen professuurin yksityinen rahoitusosuus viidelle vuodelle (200.000 eur/v * 5 v) on saatu kokoon, ottaa LUT-yliopisto […]

Säätiölle uusi apurahajärjestelmä

Säätiö on tilannut sähköisen apurahajärjestelmän Aspicore Oy:ltä. Järjestelmän käyttöönotto tehdään loka-marraskuussa ja järjestelmä avautuu hakijoille käyttöön vuoden 2022 alussa. Järjestelmän kautta voi hakea apurahaa ja myös tehdä selvitykset hankkeen tai työ tuloksista. Aspicore myös vastaa järjestelmän teknisestä tuesta apurahan hakijoille.